İletişime Geçin WHATSAPP 05496955202
Telefon

İnternet Bağımlılığı

Günümüzde çocukların yaşamında ekranların rolü giderek artıyor ve bu durum bir çok ebeveynin endişelenmesine ve kafa karışıklığı yaşamasına neden oluyor. Çocukları tamamen ekrandan uzak tutmak da denetimsiz olarak ekrana maruz kalmalarına izin vermek de uygun değil, dengeyi sağlayabilmek önemli. Dengeyi sağlarken de çocuğun içinde bulunduğu gelişim dönemini göz önünde bulundurarak ekran başında geçirilecek süre ve içeriği belirlemek gerekiyor. Hızla gelişen teknolojiye ayak uydurmak ebeveynler için bir hayli zorlayıcı oluyor. Teknoloji artık hayatımızın vazgeçilmez bir parçası bu nedenle onu kullanıp kullanmamayı tartışmak yerine teknolojiyi çocuklarla en iyi nasıl kullanabileceğimize odaklanmalıyız. Farklı otörlerin yaşlara göre önerdiği ekran süreleri mevcut ancak burada önemli olan nokta bütün ekranların eşit tutulmaması gerektiğidir. Çocuklar teknoloji ile etkileşim halindeyken dijital cihazlarda ne ürettikleri ve tükettikleri konusunda dikkatli olmalıyız. Teknoloji alışkanlıklarını geliştirmek bir yönüyle beslenme alışkanlıkları oluşturmaya benzer. Beslenme konusunda da yediğimiz gıdanın besin değeri kadar miktarı da önemlidir. Eğitsel faydası olmayan, olumlu içerikten yoksun oyun ya da videolarla vakit geçirmesi çocuk için abur cubur tüketmeye benzetilebilir. Çocuklarımızın hangi gıdaları tükettiğine gösterdiğimiz özeni hangi teknolojik içerikleri tükettikleri konusunda da göstermeliyiz ve bu konuda onlara rol model olmalıyız. Teknoloji yaşa uygun ve bilinçli bir şekilde kullanıldığında çocukların gelişimlerini destekleyebilir.

Çocukların ekran maruziyeti ve teknoloji kullanımı kadar ebeveynlerin kullanımının üzerinde de durmak gerekli. Pek çoğumuzun dijital cihazlarla bağımlı bir ilişkisi var, nomofobi diye bir kavram hayatımıza girdi. Nomofobi telefonsuz kalma korkusu ya da cep telefonuyla sağlanan iletişimden kopma korkusu olarak tanımlanıyor. Akıllı telefonlarımızdan gelen her uyarı ve bildirimi anında yanıtlamak zorunda hissediyoruz. Dijital cihazlar daimi bir şekilde dikkatimizi dağıtıyor ve bu durum ebeveynliğimizi de etkiliyor. Teknoloji hem çocukların kullanımı ile doğrudan, hem de ebeveynliğimizi değiştirerek dolaylı olarak günümüz çocukluğunu etkiliyor. Ebeveyn olarak çocuklara doğru teknoloji kullanımı konusunda rol model olabilmeliyiz. Çocuklar için uzun vadede yaşamları boyunca kullanabilecekleri fiziksel ve ruhsal gelişimlerini engellemeyecek aksine destekleyecek sağlıklı teknoloji alışkanlıkları kazandırmalıyız. Bunu sağlamak için de çocukların teknolojiyle olan deneyimleri ile fiziksel aktiviteler, arkadaşları ile vakit geçirme, doğa ile iç içe olma gibi diğer çocukluk deneyimlerini dengelemeliyiz. Teknoloji çocukluğa özgü bu deneyimleri yaşamalarını engelleyen değil destekleyen ve tamamlayan bir konumda olursa o zaman çocukların yaşamlarını zenginleştirmiş oluruz. Ebeveynler olarak teknoloji kullanımından korkmamalı ya da suçlu hissetmemeliyiz. Bunun yerine teknolojik tehlikeleri ve bunlardan sakınma yollarını öğrenmeli aynı zamanda çocuklarımızın gelişimini teknolojik açıdan nasıl destekleyeceğimizi araştırmalıyız.