İletişime Geçin WHATSAPP 05496955202
Telefon

Obsesif Kompulsif Bozukluk

Obsesif Kompulsif Bozukluk(OKB), obsesyon ve kompulsiyon belirtileriyle giden ruhsal bir bozukluktur. Obsesyon, kişinin aklına tekrar tekrar gelen, saçma olduğunu bildiği halde kişinin aklından uzaklaştıramadığı, benliği rahatsız eden, yineleyici ve ısrarlı her türlü düşünce, dürtü ve imgelerdir. Kompülsiyon ise, çoğu kez obsesif düşünceleri zihinden uzaklaştırmak için veya bu düşüncelerin verdiği sıkıntıyı azaltmak için yapılan ve irade dışı yineleyen hareketlerdir. En sık görülen obsesyonlar; bulaşma korkusu (kir ve mkirop), kendinin veya yakınlarının zarar görme korkusu, dini obsesyonlar, simetri, cinsel obsesyonlardır.


En sık görülen kompulsiyonlar ise temizlik, tekrarlama, kontrol etme, dokunma sıralama, sayma, biriktirmedir. Çocuklar kompülsiyonlarına anne-babayı dahil edebilmektedir(tekrar tekrar sorma, belli davranışları yapmasını isteme). Obsesif kompulsif bozukluğun tedavisinde bilişsel davranışçı terapi ve ilaç tedavileri kullanılmaktadır.