İletişime Geçin WHATSAPP 05496955202
Telefon

Tikler

Tikler; ani,hızlı, istemsiz, ritmik olmayan hareket ya da seslerdir. Tik bozuklukları genellikle çocuklukta başlayan, motor ve/veya vokal tiklerle seyreden, bireyin günlük işlevselliğini olumsuz etkileyen nörogelişimsel bozukluklardır.

Ortalama başlangıç yaşı 7 yaş olup 10-12 yaşta pik yapar ve bu dönemde basit tikler de karmaşık hale gelebilirler. Okul çağındaki çocukların %6-20’si geçici tikler geliştirebilmektedir.

Erkeklerde kızlardan 3 kat daha sık görülmektedir. Tikler zaman içinde dalgalanma(artma ya da azalma şeklinde) gösterirler. Stres, kaygı, hastalıklar, mevsim değişiklikleri, yorgunluk gibi bir takım çevresel faktörler tiklerin seyrini değiştirebilirler.

Tik bozukluğu olan bir çok olguda, psikoeğitim ve “izle-bekle” stratejisi çoğu zaman yeterlidir.