İletişime Geçin WHATSAPP 05496955202
Telefon

Aile Terapisti

Aile; tanım olarak “iki veya daha fazla kişiden oluşan aralarında doğum, evlilik, evlat edinme nedeniyle bağ olan ve aynı hanede yaşayan bireyrler” şeklinde ifade edilmiştir. Aile, anne, baba ve çocuklar arasındaki etkileşimlerden oluşan bir sistemdir. Aile üyeleri ve aile üyelerinin birbirleri ile ilişkileri, aile sisteminin bileşenlerini oluşturur. Her sistemde olduğu gibi ailede de bir durağanlık ve düzen söz konusudur. Ailenin dengede kalma, tutralı bir yaşam biçimi oluşturma eğilimi vardır. Aile sürekli bir değişim içindedir, bir zamanlar işlevsel ve sağlıklı olarak nitelendirilen özellikler başka bir dönemde sağlıklı görülmeyebilir.

Aile terapisi yaklaşımı, bireylerin soyutlanmış bir yaşam sürmediği, sosyal bağlam içinde yaşadıkları ve dolayısıyla bireyleri anlamak için diğerleri ve içinde bulundukları çevre ile etkileşimlerini incelemek gerektiği görüşünü temel alır.  Sistemde her bir birey diğerlerinden etkilenir ve onları etkiler yani sorunun nedeni tek tek aile bireylerine atfedilmez, sorun kişiler arasındaki ilişkiler, her bir tarafın davranışı diğerinin davranışları ile sürdürülür. Bu yaklaşıma göre neden sonuç ilişkisi yoktur , karşılıklı etkileme vardır.

Aile belirli kuralları olan, sürekli değişen, kültürden, toplumdan, diğer sistemlerden, aile bireylerinin gelişimden ve birbirleriyle ilişkilerinden etkilenen dinamik bir sistemdir.

Aile terapisinde amaç aile içindeki ilişki kurallarını değiştirmek ve bu değişimi sürdürmektir. Aile terapisinde aile bireylerine bağımsız olmadıkları, her birinin davranışının diğerini etkilediği ve her bireyin diğerinin eylemlerinin sorumluluğunu paylaştığını görmesine yardım edilir. Aile terapisi yetkin bir terapist tarafından uygulandığınında kapsamlı ve etkili bir tedavi yöntemidir.

Diğer Başlıklar